Dang chân lên trời đi em cho anh đút chim thật sâu
Thái Lan
Dang chân lên trời đi em cho anh đút chim thật sâu
thác loạn gia đình họ hàng bạn bè và hàng xóm góp vui
Nhật Bản
thác loạn gia đình họ hàng bạn bè và hàng xóm góp vui